Visjon & verdier

Markedet for scenekunst skal presentere scenekunst til barn og unge av høy kvalitet og skal være en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å spre inspirasjon, innsikt og å øke kompetansen hos både arrangører og utøvere.

Vi ønsker å videreutvikle Markedet for scenekunst som den viktigste arenaen for kompetanseheving, nettverksbygging og møteplass for scenekunstgrupper og oppkjøpere.

Scenekunst for barn og unge i mediebildet.

Det har i lengre tid vært etterlyst et klarere fokus på scenekunst for barn og unge I mediene, både når det gjelder en generell interesse for å omtale dette feltet og for å få fram god faglig kritikk av nye forestillinger. Dette er en sak vi vil forsøke å gjøre noe med gjennom et målrettet samarbeid med medier og anmeldere.

Skolenes bruk av scenekunst.

Et annet tema som vi ønsker å sette på dagsorden er skolenes bruk av scenekunst, hvordan og i hvilken grad forestillingene kan utnyttes som pedagogisk verktøy. Vi ønsker å belyse dette og skape debatt ved å invitere scenekunstgrupper og skolefolk til dialog.

Markedet for Scenekunst arrangeres i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og er støttet av Kulturrådet.