Visjon
Flere barn og unge i Norge skal få oppleve scenekunst av høy kvalitet

Mål

  • Markedet for scenekunst skal presentere scenekunst til barn og unge av høy kvalitet og skal være en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å spre inspirasjon, innsikt og å øke kompetansen hos både arrangører og utøvere.
  • Vi ønsker å videreutvikle Markedet for scenekunst som den viktigste arenaen for kompetanseheving, nettverksbygging og møteplass for scenekunstgrupper og oppkjøpere.