Visningsarena
Markedet for scenekunst er en visningsarena som tilrettelegger for kjøp og salg av scenekunstproduksjoner for barn og unge. 
Det settes av tre dager uken etter påske der 22 - 24 forestillinger vises i sin helhet og 8 – 10 forestillinger presenteres på Markedsplassen. I tillegg settes det av tid til fagsamtaler og nettverksmøter. 

Evalueringer foretatt blant grupper som har deltatt de siste årene, viser at utøverne vil anbefale andre scenekunstgrupper å delta – og at produksjoner som er vist på Markedet for scenekunst har fått mange spilleoppdrag i ettertid.
Deltagerne på Markedet for scenekunst kommer fra hele Norge, samt andre skandinaviske land, og er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek.
Som møteplass for arrangører, produsenter og utøvere som jobber med formidling av scenekunst til barn og unge byr Markedet for scenekunst også på gode nettverksmuligheter.

Vilkår
Markedet for scenekunst er en showcase for produksjoner for barn og unge. Det utbetales dermed ikke honorar for visningene, men vi dekker kostnader for reise, frakt, overnatting og måltider etter avtale. 
Scenekunstgruppene kan melde inn produksjoner fra og med 15. juni og til og med 1. desember året før. Lenke til innmelding av produksjoner finner du oppe til høyre på denne siden. 

Programmet settes sammen av et programråd, med kunstnerisk leder som programansvarlig. Rådet møtes jevnlig, og jobber fra hvert sitt sted mellom møtene. Mange produksjoner vurderes ut fra innsendte videoopptak, andre produksjoner blir sett live.
Programrådets mål er å skape et variert program av gode forestillinger for barn og unge fra Norge og Europa. Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk og relevans er elementer som blir vektlagt når programmet legges.

Programrådet 2020
Programrådet for 2020 lanseres i september 2019.

Programrådet foretar selve uttaket av scenekunstproduksjonene. I den grad medlemmer av programrådet er involvert i produksjoner som søker plass, er de ikke med i vurderingen av den aktuelle forestillingen. Programrådets medlemmer rullerer med jevne mellomrom.