De første årene het arrangementet Teatermarkedet, og bar mer preg av å være en festival der alle som ønsket det kunne melde seg på og vise seg frem. Vi hadde på den tiden mange frivillige med, og Teatermarkedet var lagt til juni.

Etter noen år i denne formen og med Den kulturelle skolesekkens inntreden tvang det seg frem en endring av formen på arrangementet.  Det ble opprettet et faglig kunstnerisk råd, det skiftet navn til Markedet for scenekunst, og utviklet seg til et bransjetreff for scenekunstgrupper, produsenter og arrangører.