MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken / Kulturtanken. 

Programrådet 2021:

Programrådet foretar selve uttaket av scenekunstproduksjonene. I den grad medlemmer av programrådet er involvert i produksjoner som søker plass, er de ikke med i vurderingen av den aktuelle forestillingen. Programrådets medlemmer rullerer med jevne mellomrom.

Strategisk råd 2021:

Strategisk råd er et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst. Rådet representerer festivaler, kulturhus, bibliotek, Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, Creo, Scenekunstbruket og arrangørene for markedene. Rådet skal ha en bred geografisk sammensetning som gjenspeiler markedenes nasjonale nedslagsfelt.

Rådets medlemmer rullerer ved jevne mellomrom.

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.