MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken. 

Programrådet 2023

Mari Haugen har hovedfag i Sosialantroplogi fra universitet i Oslo, hvor hun skrev om kunst, arkitektur og design som representasjon av nasjonen Norge (på verdensutstillingen i Hannover). Hun har jobbet som produsent på Rom for Dans og har igjennom mange år bygget opp Asker kulturhus sin satsning på profesjonell kunst for barn og unge. Hun har ledet festivalen «Barnas verdensdag» i Asker.   

Mari Haugen jobber nå som produsent for Kloden teater i Oslo. 

Teateret åpnet i 2021 en pilotscene i Kabelgata 31. Dette er første del av Kloden teater som blir et sted for produksjon og visning av norske og internasjonale forestillinger for barn og unge, fagarrangementer, kunstneriske prosjekter for og med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle kunstnere, samt ulike typer sammenkomster for både lokalmiljøet og scenekunstmiljøet. Pilotscenen er et prosjekt som gjør det mulig å utvikle og teste innhold og program i praksis, fram mot åpningen av teaterhuset Kloden teater i 2025.  

Tine Fossmo har sin kunstfaglige bakgrunn fra Balletthøgskolen, KHiO, og flere studier i København og New York. I 2019 tok hun en master i kultur fra USN, hvor hun skrev om barns opplevelse av medskapende prosesser i dans. 

Tine har jobbet som dansepedagog, koreograf og regissør i mange år, og bidratt i utallige produksjoner. Hun er aktuell som kunstnerisk veileder og koreograf i trilogien Utenforskap, som setter samfunnsutfordringer som rasisme, psykisk helse og barnefattigdom på dagsordenen, i en kunstnerisk kontekst. 

Tine er grunnlegger og daglig leder i NORA, nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark. NORA er et regionalt og nasjonalt kraftsenter for produksjon, kompetanse og formidling av dansekunst.      

Ibrahim Fazlic er dramatiker, scenekunstner og skuespiller utdannet ved Nord Universitet. Hans første helaftens forestilling Prty lyf hadde urpremiere på Teaterhuset Avant Garden i 2018. I 2019 var han årets Ungkunstner ved Festspillene i Nord-Norge, hvor han hadde urpremiere på En Muslimsk Afro-Joik på Svensk i Norge, samprodusert med Dans i Trøndelag.  
Høsten 2021 utviklet han bestillingsverket The Tingly Room for Trondheim Kunsthall, som inngikk i gruppeutstillingen SEX ECOLOGIES. I 2012 ble han nominert til Æddaprisen med sceneteksten Fantastisk. Fazlic er husdramatiker ved Dramatikkens Hus i 2020-2023. Hans nyeste verk Mamma Masochist har urpremiere på Black Box teater våren 2022. I 2021 mottok han Statens arbeidsstipend for unge dramatikere, og i 2022 mottok han Ibsen-stipendet for prosjektet Torvald av Ibrahim Fazlic. 

Ibrahim var medlem i faglig utvalg for scenekunst i Kulturrådet i 2020 – 2021.  

Mona Eckhoff Sørmo er utdannet ved Norsk dukketeater akademi i Fredrikstad, ved Norges musikkhøyskole og ved Kunstakademiet i Bergen, Madrid og Praha. Hun har bodd og arbeidet mange år i København, har nå base i Oslo, og atelier i Nittedal.  

Mona arbeider innenfor feltene maleri, tegning, foto, installasjon og med sted spesifikke kunstprosjekter. Hun har startet og driftet flerårige pilotprosjekter, og nettverk for kunstnere i Danmark gjennom den Kongelige Norske Ambassade i København.  
 
Hun har erfaring som lærer i visuell kunst i Kulturskolen og arbeider nå også som kunstkonsulent og rådgiver i utsmykning av offentlige bygg, og med fotodokumentasjon for Nittedal kommune til Norsk kunstdatabase. For øyeblikket er hun aktuell med utstillingen “På dypt vann” i galleri Soon og prosjektet ”Ski i sjela” som skal ende i utstilling og bok i forbindelse med Skiforeningen sitt 100 års jubileum i 2023. Mona er hovedutstiller ved Kunstforeningen Verdens Ende sommer 2023.

Gunn Strand Eliassen (kunstnerisk leder Markedet for scenekunst) er utdannet ved Oslo tegne- og maleskole og ved Norsk dukketeater akademi, Høgskolen i Østfold. Hun var hospitant ved DAMU, Kunstakademiet i Praha, og produserte sin avgangsforestilling ved Figurteateret i Nordland, Stamsund.  

Hun har erfaring fra scene med egne produksjoner i Figurteatret i Sandefjord, og fra TV2-produksjonen “Takk skal du ha” med figurføring av Spitting Image-figurer. I 2012 var hun medlem av en internasjonal jury under den internasjonale figurfestivalen i Lleida, Spania.  

Gunn har arbeidet i kulturseksjonen i Sandefjord kommune siden 2002, og har siden 2014 vært leder av enhet kulturformidling. I enhetens portefølje ligger Markedet for scenekunst, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle vandringsstaven, UKM, Barnas kulturprogram og ordninger som fritidskort for barn og unge, aktivitetskort for eldre, gjennomføring av større arrangement som 17. mai og kommunens prisutdeling SPEIL og forvaltning av Sandefjord kommunes kunst og kunstregister.  

Gunn har vært kunstnerisk leder av Markedet for scenekunst siden 2004

Programrådet foretar selve uttaket av scenekunstproduksjonene. I den grad medlemmer av programrådet er involvert i produksjoner som søker plass, er de ikke med i vurderingen av den aktuelle forestillingen. Programrådets medlemmer rullerer med jevne mellomrom.

Strategisk råd 2023:

Strategisk råd er et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst. Rådet representerer festivaler, kulturhus, bibliotek, Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, Creo, Scenekunstbruket og arrangørene for markedene. Rådet skal ha en bred geografisk sammensetning som gjenspeiler markedenes nasjonale nedslagsfelt.

Rådets medlemmer rullerer ved jevne mellomrom.

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.