Om oss

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MfS) er en viktig nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg - av profesjonell scenekunst for barn og unge. MfS er unikt i sitt slag og er blitt et viktig bransjetreff for så vel arrangører som for scenekunstnere.

MfS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Vi har de siste årene også lagt større vekt på å gjøre Markedet for Scenekunst til et faglig felleskap og et bransjetreff. Vi har konsentrert forestillingene til seks ulike spillesteder inne i Hjertnes kulturhus, deltagerne har altså alt innenfor de samme veggene, noe både scenekunstgrupper og oppkjøpere har gitt udelt positive tilbakemeldinger på. Markedet for Scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken / Kulturtanken. 

Programrådet 2019 består av:

Programrådet forestår selve uttaket av scenekunstproduksjoner og utvikler ulike fagseminarer.

Faglig råd 2019:

bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk . Rådet spiller inn programforslag, sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og sist, men ikke minst er viktige ambassadører.

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.