MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken. 

Programrådet 2024

Mari Haugen har hovedfag i Sosialantroplogi fra universitet i Oslo, hvor hun skrev om kunst, arkitektur og design som representasjon av nasjonen Norge (på verdensutstillingen i Hannover). Hun har jobbet som produsent på Rom for Dans og har igjennom mange år bygget opp Asker kulturhus sin satsning på profesjonell kunst for barn og unge. Hun har ledet festivalen «Barnas verdensdag» i Asker.   

Mari Haugen jobber nå som produsent for Kloden teater i Oslo. 

Teateret åpnet i 2021 en pilotscene i Kabelgata 31. Dette er første del av Kloden teater som blir et sted for produksjon og visning av norske og internasjonale forestillinger for barn og unge, fagarrangementer, kunstneriske prosjekter for og med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle kunstnere, samt ulike typer sammenkomster for både lokalmiljøet og scenekunstmiljøet. Pilotscenen er et prosjekt som gjør det mulig å utvikle og teste innhold og program i praksis, fram mot åpningen av teaterhuset Kloden teater i 2025.  

Ibrahim Fazlic (1994) er en norsk-bosnisk dramatiker, skuespiller og scenekunstner. Han ble uteksaminert fra Nord Universitet i 2016 og har siden skapt flere verk: «prty lyf» (2018); «EN MUSLIMSK AFRO-JOIK PÅ SVENSK I NORGE» (2019); «Johnny Johnson and the Boi», i samarbeid med Kate Pendry (2020); TINGLY ROOM – en scenetekstlig kunstinstallasjon under Kunsthall Trondheims internasjonale utstilling Sex Ecologies (2021); «Mamma Masochist» (2022) og senest «TORVALD» (2024). 

Fazlic’ fascinasjon for teateret begynte da han som 16 åring oppdaget Teaterhuset Avant Garden (TAG) og ble fast inventar blant publikum. Fra 2016 til 2020 arbeidet han som servitør på en pizzeria i Trondheim, mens han stablet sitt virke som scenekunstner på beina. TAG, som nå heter Rosendal Teater, fikk Ibrahim æren av å åpne i 2019. 

Hans arbeider har blitt presentert ved Rosendal Teater, Black Box Teater, Grenland Friteater, Festspillene i Nord-Norge, Tou Scene, Bergen Dramatikkfestival, Arendalsuka, Vårscenefest og Teaterfestivalen i Avignon. Sistnevnte besøkte Fazlic i 2023 med en fransk oversettelse av «TORVALD», en scenetekst han også fikk det internasjonale Ibsenscope-stipendet for å utvikle. 

Ibrahim Fazlic har vært husdramatiker ved Dramatikkens hus 2019 – 2023 og mottatt Kulturrådets arbeidsstipend for dramatikere i 2021 og 2023 samt arbeidsstipend for skuespillere i 2024–2026. 

I tillegg til å skape egne prosjekter har Ibrahim Fazlic medvirket i andre scenekunstneres arbeid som utøver, dramaturg og dramatiker. Blant disse er Maja Roel, Kristindottir/Willyson, Karstein Solli, Lise Hovik, Jødisk kulturfestival Trondheim og Kittagawa/Helle. Ved siden av det skapende og utøvende arbeidet har Ibrahim sittet/sitter i faglige utvalg for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Markedet for scenekunst og Norsk Dramatikkfestival. 

Ibrahim var medlem i faglig utvalg for scenekunst i Kulturrådet i 2020 – 2021.  

Marianne Bilger er en fransk-norsk kurator og scenekunstprodusent med spisskompetanse på dans og nysirkus. Hun er utdannet ved Universite de Provence innen kultur og ledelse og har studert ved LADMMI/Montreal Contemporary Dance School i Canada.

Hun har de siste 10 årene bygget opp det regionale kompetansesentret for dans Dans Sørøst-Norge ved Bærum Kulturhus, med hovedfokus på kuratering, strategiarbeid, organisasjonsutvikling, internasjonalisering og scenekunst for barn og unge. Hun er programansvarlig for scenekunst i DKS Bærum – i en unik modell der alle Bærum-elevene opplever scenekunsttilbudet i DKS Bærum på kulturhusets scener -, og har sittet i strategisk råd for Marked for Scenekunst/Marked for Musikk i perioden 2019 – 2024.

Marianne brenner for scenekunstens internasjonale dimensjon og kontekst, og utvikler og driver en rekke internasjonale prosjekter mellom Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge og internasjonale samarbeidspartnere og kunstnere.

Guillermo John Magno er utdannet ved Nordic Black Xpress og Norwegian theatre academy (Akademi for scenekunst). 

Han arbeider for øyeblikket som skuespiller og scenekunstner og har i den siste tiden vært med i produksjoner som Asfaltpuls, Mellom, BRUDD-Frihet er et lite ord og SERVE AND PROTECT av den internasjonale performance gruppen D.A.T (Direct Action Theatre).

I tillegg til arbeidet på scenen har Guillermo også undervist i bevegelse både på Nordic Black Xpress og Norwegian theatre Academy.

Guillermo har tidligere også vært med på å starte arrangementet Kortflix på Cafeteatret som har fungert som en plattform der norske filmskapere har hatt muligheten til å dele sine kortfilmer med kollegaer og publikum.

Gunn Strand Eliassen er utdannet ved Oslo tegne- og maleskole og ved Norsk dukketeater akademi, Høgskolen i Østfold. Hun var hospitant ved DAMU, Kunstakademiet i Praha, og produserte sin avgangsforestilling ved Figurteateret i Nordland, Stamsund.  

Hun har erfaring fra scene med egne produksjoner i Figurteatret i Sandefjord, og fra TV2-produksjonen “Takk skal du ha” med figurføring av Spitting Image-figurer. I 2012 var hun medlem av en internasjonal jury under den internasjonale figurfestivalen i Lleida, Spania.  

Gunn har arbeidet i kulturseksjonen i Sandefjord kommune siden 2002, og har siden 2014 vært leder av enhet kulturformidling. Gunn har vært kunstnerisk leder av Markedet for scenekunst siden 2004.

Programrådet foretar selve uttaket av scenekunstproduksjonene. I den grad medlemmer av programrådet er involvert i produksjoner som søker plass, er de ikke med i vurderingen av den aktuelle forestillingen. Programrådets medlemmer rullerer med jevne mellomrom.

Strategisk råd 2024:

Strategisk råd er et rådgivende organ som skal bidra til utvikling av Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst. Rådet representerer festivaler, kulturhus, bibliotek, Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, Creo, Scenekunstbruket og arrangørene for markedene. Rådet skal ha en bred geografisk sammensetning som gjenspeiler markedenes nasjonale nedslagsfelt.

Rådets medlemmer rullerer ved jevne mellomrom.

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er tilskuddsgiver og samarbeidspartner. Scenekunstbruket er samarbeidspartner i tillegg til Kulturtanken om prosjektet Open call for nyetablerte scenekunstnere som vil spille for et ungt publikum.