Om oss

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MfS) er en viktig nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg - av profesjonell scenekunst for barn og unge. MfS er unikt i sitt slag og er blitt et viktig bransjetreff for så vel arrangører som for scenekunstnere.

MfS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Vi har de siste årene også lagt større vekt på å gjøre Markedet for Scenekunst til et faglig felleskap og et bransjetreff. Vi har konsentrert forestillingene til seks ulike spillesteder inne i Hjertnes kulturhus, deltagerne har altså alt innenfor de samme veggene, noe både scenekunstgrupper og oppkjøpere har gitt udelt positive tilbakemeldinger på. Markedet for Scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken / Kulturtanken. 

Programrådet 2018 besto av:

 • Saskia Wieringa, Dansens Hus  
 • Anne Mali Sæther, skuespiller, regissør, dramatiker og pedagog
 • Torill Sjømæling, Vestfold fylkeskommune
 • Gunn Strand Eliassen, Sandefjord kommune 

Programrådet forestår selve uttaket av scenekunstproduksjoner og utvikler ulike fagseminarer.

Programrådet for 2019: lanseres august 2018

Faglig råd 2019:

bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk . Rådet spiller inn programforslag, sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og sist, men ikke minst er viktige ambassadører.

 • Norsk kulturhusnettverk – Nina Hodneland
 • Miniøya – Laila Egeberg
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Scenekunstbruket - Ådne Sekkelsten
 • Den kulturelle skolesekken i Telemark – Anne Hermansen (grunnskole)
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Greiner (videregående skole)
 • Tønsberg og Færder bibliotek – Aslak Larsen
 • Kulturhuset Bølgen – Andreas Gilhuus
 • Utøverrepresentant – Anders Hovind (Musikernes fellesorganisasjon)
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth