BETYDNINGEN AV EN VISNINGSARENA 

Markedet for scenekunst har bidratt til gode sceneopplevelser for barn og unge over hele landet siden 1996. 

For 29. gang inviterer Sandefjord kommune til den nasjonale visningsarenaen for scenekunst for barn og ungdom. Markedet for scenekunst er landets største visningsarena for scenekunst og her møtes arrangører fra kulturhus, festivaler, bibliotek og Den kulturelle skolesekken. 
 
I løpet av tre innholdsrike dager dager kan deltakerne se, evaluere og finne forestillinger tilpasset et ungt publikum. Markedet for scenekunst er en viktig møteplass for bransjefolk, og er en arena der kompetanse og erfaring deles og utvikles. 

Under Markedet for scenekunst vil du som deltaker få oppleve 16 - 18 forestillinger, pitch og presentasjon av nye prosjekter og forestillinger, presentasjon av aktuelle aktører innen feltet og av verksteder tilpasset skoler og barnehager. 

Du vil også få møte vårt referansepublikum, barn og ungdom fra Sandefjord og omegn, som får se forestillingene sammen med deltakerne. Du vil også treffe Unge stemmer, ungdom som lager PodCast og skriver artikler om forestillingene de ser.  

I 2023 startet vi et spennende samarbeid med Kulturtanken og Scenekunstbruket, et introduksjonsseminar for ferske utøvere. 
 
De åtte deltakerne som deltok i 2023 har bakgrunn fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i inn- og utland, og representerer ulike kunstneriske uttrykk innen scenekunsten. Alle har definert barn og unge som sin hovedmålgruppe. 

Intensjonen bak piloten var å øke bevisstheten hos utøvere på hva som kreves av scenekunstnere og kompanier for å få oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS), og hvilke kvalitetskriterier som anvendes i feltet. 

Piloten har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. De verdsatte særlig muligheten til å se, diskutere og la seg inspirere av et mangfoldig utvalg forestillinger av høy kvalitet. I tillegg nevnes verdien av å få innsikt i hvordan fagfolk vurderer og velger ut forestillinger til DKS, Markedet for Scenekunst og Scenekunstbrukets repertoar, samt kriteriene som legges til grunn. Gunn Strand Eliassen, kunstnerisk leder for markedet, er også godt fornøyd med gjennomføringen: 

-Det er tydelig at arrangementet treffer et behov.  Med alle de positive tilbakemeldingene er det mye som taler for at vi gjentar tilbudet i 2024. Mer informasjon om dette kommer.  

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken og Scenekunstbruket er samarbeidspartnere.