Vi har nå åpnet søknadsporalen for Markedet for scenekunst 2024. Nytt av året er at du, i tillegg til forestillinger, kan søke om å få vise verksteder og å vise pitch på våre markedsplasser. 

Frist for innsending av søknad er 15. januar 2024. Ta kontakt med oss på epost om du har spørsmål: markedet@sandefjord.kommune.no