Frist for å melde inn produksjoner til Markedet for scenekunst 2023 var 1. mars. VI takker for mange gode søknader!

Svar på søknad kan forventes innen 31. mai, med forbehold om endringer.