Her kan du melde inn din produksjon til Markedet for scenekunst 2023. Frist for innsendelse er 1. mars 2023. Svar på søknad kan forventes innen 31. mai, med forbehold om endringer.