Plastic Fantastic er en interaktiv solo-danseforestilling skapt i samarbeid mellom dansekunstner Jonathan Ibsen, og Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos ved Rom for dans. Forestillingen er et portrett av et menneske, en kropp som aldri helt får det til, gjør det riktige eller passer inn.

Med Barbie-figuren som symbol utfordrer Plastic Fantastic idéer om perfeksjon, idealer og korrekthet. Rommet fylles med uanstendighet og upassende oppførsel, der spørsmål om frihet og frigjørelse sirkulerer. Grenser og normer blir tøyd og bøyd for å finne ut – hvor går grensa for hvor annerledes det er lov å være? 

Plastic Fantastic ser på hvordan perfeksjon og korrekthet påvirker oss, og hvordan konstruksjonen av “rett” og “feil” begrenser vårt handlingsrom. Forestillingen utforsker hvordan forventninger og konvensjoner rundt kropp, kjønn og identitet setter spor i hvem vi er, eller føler vi “burde” være, og iscenesetter menneskets inneboende behov om å passe inn.

Plastic Fantastic from JonathanIbsen on Vimeo.

Jonathan Ibsen er en dansk dansekunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra KHIO i 2019 og har siden da jobbet som freelance som utøver for andre og med egne prosjekter. Som kunstner er han opptatt av den samtidsaktuelle kroppen, og hvordan kroppen kan brukes som et kommunikativt instrument til å konfrontere, provosere og skape dialog. Han jobber med å kontekstualisere problemstillinger rundt sosialt konstruerte normer og forståelser og forsøker å bane vei for et kunstnerisk uttrykk der kroppen kan materialisere seg mer fri og uten begrensninger.

Plastic Fantastic er i utgangspunktet skapt for videregående elever og unge voksne, og ble vist på Rom for dans høsten 2022. Forestillingen ble vist igjen på Rom for dans i juni, i forbindelse med PRIDE 2023. Forestillingen ble også spilt på KOREDA-festivalen høsten 2023.

Forestillingen selges nå videre i DKS for videregående trinn, fortrinnsvis i kulturhus / scenerom.

fra 15 år