INFORMASJON OM TILTAK I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN (COVID – 19) 
Markedet for scenekunst arbeider aktivt med å sikre at all aktivitet hos oss er trygg og kan gjennomføres i tråd med sentrale og kommunale myndigheter.
Vi har fokus på koronasituasjonen, og det betyr at våre arrangementer blir avlyst eller flyttet på.  

I første omgang gjelder dette frem til 1. mai 2020, og det er med stor beklagelse vi må meddele at vi må utsette Markedet for scenekunst i april 2020. 

Vi kommer tilbake med nye datoer, med all sannsynlighet ikke før etter sommeren. Følg med på våre nettsider og i sosiale medier for mer informasjon.  

 CONCERNING SAFETY MEASURES DUE TO THE CORONA VIRUS (COVID – 19)  
The Market for Performing Arts is actively working to ensure our events and activities can safely go on as planned, in line with central and municipal authorities.

We are focused on the current Corona situation, which has resulted in several events in Sandefjord municipality being cancelled or postponed.  

For now, this applies until 1 May 2020, therefore we are sorry to inform you that our event in April 2020 has to be postponed. 

We will soon provide information about new dates for the event, which will most likely be postponed until after the summer. Pay attention to our website and social media for more information.