Det 26. Markedet for scenekunst arrangeres 23. - 25. august 2022. Påmeldingen åpner medio juni 2022.