Open call for nyetablerte scenekunstnere som vil spille for et ungt publikum!

Har du søkt om å få oppdrag i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) med egne scenekunstproduksjoner uten at forestillingen endte opp på turné?

Har du opplevd å søke om opptak i Scenekunstbrukets repertoar med en produksjon og fått avslag?

Lurer du på hva som skal til for å få en forestilling vist på Markedet for scenekunst?

Markedet for scenekunst, Scenekunstbruket og Kulturtanken inviterer nyetablerte scenekunstnere som har definert barn og unge som sin hovedmålgruppe til et eget introduksjonsseminar i Sandefjord 26. – 29. august 2024. (Markedet åpner 27. august, seminaret en dag før.) Reise, opphold og festivalpass dekkes av arrangørene.

På seminaret vil vi ta for oss hva slags kvalitetskriterier som ligger til grunn for valg og inkludering av forestillinger i DKS, i Scenekunstbrukets repertoar og på Markedet for scenekunst. Som deltaker på Markedet vil du få mulighet til å se og diskutere en rekke teater- og danseforestillinger produsert for et ungt publikum. 

Slik håper vi å kunne bidra til å øke bevisstheten hos nyetablerte scenekunstnere om hva kunstneriske kvaliteter i forestillinger for barn og unge kan være, hvilke rike kunstneriske muligheter som finnes innenfor scenekunst for barn og unge, og å øke tilfanget av gode, nye scenekunstprosjekter for denne målgruppen.

Program:
·       Et innledende seminar dagen før Markedet åpner, hvor dere møter representanter fra DKS, Scenekunstbruket, Kulturtanken og Markedet for scenekunst sitt programråd. Her vil dere få et innblikk i hva de som velger ut produksjoner til DKS, Scenekunstbrukets repertoar og Markedet for Scenekunst ser etter, hvordan de arbeider med begrepet kunstnerisk kvalitet, og hvordan vurderings- og utvelgelsespraksis foregår. Dere vil også bli introdusert for et praktisk verktøy som ofte benyttes i vurderingen av kunstnerisk kvalitet i scenekunst for barn og unge. 

·       Oppleve et bredt utvalg scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge under Markedet.

·       Reflektere over disse i et kvalitets- og målgruppeperspektiv på daglige refleksjonsseminarer sammen med de andre deltakerne.    

Hensikten med seminaret er å høyne bevisstheten hos nyetablerte scenekunstnere om hva kunstneriske kvaliteter i scenekunstproduksjoner for barn og unge kan være, hvilke rike kunstneriske muligheter som finnes i dette feltet, og å øke tilfanget av gode, nye scenekunstprosjekter for denne målgruppen.

På bakgrunn av utfylt søknadsskjema (under) vil vi velge ut 8 deltakere som får tilbud om å delta på seminaret og som publikum på Markedet for scenekunst, med reise, opphold og festivalpass betalt av arrangørene. De fleste måltider er også inkludert. Før oppholdet vil vi innkalle til et felles nettmøte der dere får mulighet til å treffe arrangørene og hverandre.

De som søker forplikter seg til å delta på hele programmet (alle dagene).
  
Søknadsfrist: mandag 6. mai 2024. 

Søknadsskjema finner du her: 2024: Open call for nyetablerte scenekunstnere som vil spille for et ungt publikum. (office.com)

Har du spørsmål så kontakt gjerne:

Ragnhild Tronstad - Fagansvarlig scenekunst, Kulturtanken. Epost: rtr@kulturtanken.no

Guri Birkeland - Senior rådgiver, Scenekunstbruket. E-post: guri@scenekunstbruket.no