I år presenterer vi et helt nytt samarbeid. Markedet for scenekunst, Scenekunstbruket og Kulturtanken presenterer et introduksjonsseminar for 8 nyetablerte scenekunstnere med barn og unge som hovedmålgruppe.