Henrik, en nyutdannet forfatter, sitter og skriver et utkast til en intellektuell roman (hans første bok). Utkastet må leveres i nær fremtid. Henrik har da°rlig tid. Mens han skriver begynner det å dukke opp fantasifigurer rundt ham. De kritiserer arbeidet hans og prøver å få han til å skrive noe mer fantasifullt. Henrik er bekymret for hva alle vil tenke om han, hvis han følger rådene fra fantasifigurene. Snart viskes skillet mellom virkelighet og fantasi ut, og han befinner seg i sin egen fantasiverden, en verden som er i ferd med å opphøre! I løpet av forestillingen blir han tatt med på et uforglemmelig eventyr. Kan Henrik og de gamle fantasivennene hans redde verdenen før det er for sent? Henrija er en forestilling om å slippe seg løs, og å tørre å være seg selv.


Forestillingen kommer til liv gjennom en skuespiller på scenen. Som aktiverer publikums forestillingsevne ved bruk av mime, kroppsspråk, forskjellige karakterer, egen forestillingsevne, lydeffekter og musikk.

Hovedkontakt:  Peter Kolbjørnsen
Telefon: 
40476356
Epost: 
peterkolbjornsen@gmail.com
Teknisk kontakt:  Peter Kolbjørnsen
Telefon: 
40476356
Epost: 
peterkolbjornsen@gmail.com
Utøvere: Peter Kolbjørnsen
Varighet:  45 min
RiggOpp 20 min
RiggNed 5 min
fra 13 år