iSak er en kunstig intelligens. Hen er programmert til å gi hjelp til pleietrengende, slik at de fortsatt kan bo hjemme. iSak er en av mange kunstige intelligenser som får samfunnet til å gå rundt, og derfor er det svært alvorlig at hen nå er anklaget for å ha tatt livet av pasienten sin. Det er en umulighet som setter hele samfunnet i fare.


iSak stiller spørsmål ved hva det vil si å være menneske. Hva er empati? Og er det mest effektive samfunnet det beste for oss? Hvordan kan mennesket overleve i dataenes tid når algoritmene gjør så og si alt raskere og bedre enn oss. Hvor er det plass til menneskelige følelser i et slikt bilde?


Forestillingen er produsert av Framifrå Teater, med støtte fra FFUK, Viken Teaterråd og Dramatikkens hus.

fra 16 år