COMPASSION STORIES er en interaktiv danseforestilling som aktiverer publikums energi og følelser gjennom en kombinasjon av forestilling og workshop.  

I workshopdelen blir barna blir ledet gjennom enkle fysiske oppgaver som de møter senere i forestillingsdelen. Disse oppgavene er laget for å skape tillit slik at barna kan føle seg trygge når de skal interagere med utøverne og hverandre.  

Forestillingen er et samarbeid mellom dansekunstnerne Jon Filip Fahlstrøm og Jens Jeffry Trinidad. De bruker blant annet konseptet moshpit som inspirasjon. Dette konseptet møter man som oftest på metallkonsert, der publikum får utløp for kraft og aggresjon gjennom fri bevegelse. Dette lar seg gjøre fordi man deler noen kjøreregler og alle vet at man støtter hverandre og gir rom for hverandres fysiske uttrykk. Det er også en måte å komme i kontakt med hverandres energi for å akkumulere et enda høyere energinivå og en sterkere bevissthet om at dette står man i sammen, noe Fahlstrøm og Trinidad ønsker å fremheve. I COMPASSION STORIES er konseptet tilpasset målgruppen. 

For Fahlstrøm og Trinidad er det viktig å synliggjøre at stor energi og kraft kan oppleves som noe positivt og en ressurs for barna, og at sensasjonen det skaper i kroppen er noe man kan bli kjent med og trygg på. 

Gjennom forestillingens løp ønsker de også å la barna erfare hvordan kroppskontakt gjennom dulting med høy energi, lene og løfteøvelser med en annen energi, og dans har mye til felles gjennom at man fysisk deler det. Underliggende er tillit som et grunnleggende element. Tilliten skaper også frihet til å kunne utfolde seg. 

I COMPASSION STORIES får publikum være fysisk aktive og delaktige, og kan utforske hvordan egen energi og følelser resonnerer med det som presenteres gjennom forestillingen! Det gir en mulighet til å uttrykke seg på en spennende og kreativ måte.  

Compassion Stories from Jens Trinidad on Vimeo.

Spillested: Gymsal, skolegård, uteplass og Black box 
Varighet: 50 minutter 


Medvirkende: 
Jon Filip Fahlstrøm og Jens Jeffry Trinidad 
Musikk: Peter Baden og Knut Sævik 
Ytre øye: Loan Ha 
 

Støttet av: Spenn, Kulturrådet og FFUK 

Residens: Dans i Trøndelag  

Co-produsent: Kloden teater 

Dokumentasjon: Elin Osjordet 

8–10 år