Under MFS dette året viser vi et sideprogram som vi kaller "Verksted på Markedet". Disse produksjonene er opplevelser og verksteder som egner seg spesielt for Den kulturelle skolesekken. Elever vil delta på disse oppleggene, og deltagerne kan følge hele eller deler av disse. 

Kan papir puste?

Forestilling og figurteaterverksted for barnehager og elever i småskolen.

På dette figurteaterverkstedet jobber vi med gråpapir, med å gjøre om noe ordinært til noe helt fantastisk.
Verkstedet er tredelt. Først holder Ragni og Tore inspirasjonsforestilling. Så lager vi figurer med barna, kun fantasien setter grenser. Til sist leker oss fram til kjernen i figurteater, å gjøre det ikke-levende levende.

Papir: Ragni Halle
Musikk: Tore Ljøkelsøy
Regi: Heta Kerokoski

Kontakt:   Ragni Halle
Telefon:  +47 452 29 588
Epost:  ragni.halle@hotmail.com
Varighet:  1,5 t
Deltagere: Anbefalt for barnehager og skoleklasser - maks 25 elever
fra 4 - 9 år