Under MFS dette året viser vi et sideprogram som vi kaller "Verksted på Markedet". Disse produksjonene er opplevelser og verksteder som egner seg spesielt for Den kulturelle skolesekken. Elever vil delta på disse oppleggene, og deltagerne kan følge hele eller deler av disse. 

Studentkollektivet, den gale kattekvinnen og fotballtreneren
Et scenografiverksted om nabolag med Katarina Caspersen

Dette er et scenografiverksted der elevene arbeider med miniatyrer. Det overordnede temaet for verkstedet er "nabolaget". De skaper sammen et nabolag som skal være hjem til en masse forskjellige mennesker. Katarina lager på forhånd en liste over karakterer/stereotypier som bor her. Alle lager hvert sitt bygg, og setter dem sammen til å bli ett felles nabolag.

Det settes opp et langbord. Den ene siden av langbordet er utsiden av nabolaget. Her er fasader, grøntområder, parkering, fotballbaner, busstopp, skateparker med mer. 7. trinn fokuserer på utsiden og fellesskapet ute.
Den andre siden av langbordet er innsiden. Her får 6. trinn jobbe med tematikken "hjemme".

Kanskje det er en passasje mellom to hjem, en hemmelig tunnel eller en zip line som binder to stuer sammen?

Ettersom 7. trinn setter i gang utformingen, blir deres hovedutfordring å komme bort fra boksenes kjedelige form. De må utfordre det kvadratiske og ha i tankene hvilken karakter de designer et hjem til, og hvordan denne karakteren er endel av nabolaget.

6. trinn sin utfordring blir å fokusere på ett element, og ikke en hel leilighetsinnredning. Hva er stemningen til denne karakteren?

  • Verksted onsdag 30.08 kl 09:00 - 13:00 (7. trinn)
  • Verksted torsdag 31.08 kl 09:00 - 13:00 (6. trinn)
  • Utstillingen settes opp kl 13:00
Kontakt:   Katarina Caspersen
Telefon:   
Epost:  katarina.caspersen@gmail.com
Varighet:  Verksted over to dager
Deltagere: Anbefalt for skoleklasser - maks 20 elever
11 - 12 år