Under MFS dette året viser vi et sideprogram som vi kaller "Verksted på Markedet". Disse produksjonene er opplevelser og verksteder som egner seg spesielt for Den kulturelle skolesekken. Elever vil delta på disse oppleggene, og deltagerne kan følge hele eller deler av disse. 

Studentkollektivet, den gale kattekvinnen og fotballtreneren
Et scenografiverksted om nabolag med Katarina Caspersen

Dette er et scenografiverksted der elevene arbeider med miniatyrer. Det overordnede temaet for verkstedet er "nabolaget". De skaper sammen et nabolag som skal være hjem til en masse forskjellige mennesker. Katarina lager på forhånd en liste over karakterer/stereotypier som bor her. Alle lager hvert sitt bygg, og setter dem sammen til å bli ett felles nabolag.

Det settes opp et langbord. Den ene siden av langbordet er utsiden av nabolaget. Her er fasader, grøntområder, parkering, fotballbaner, busstopp, skateparker med mer. 7. trinn fokuserer på utsiden og fellesskapet ute. Den andre siden av langbordet er innsiden. Her får 6. trinn jobbe med tematikken "hjemme".

Kanskje det er en passasje mellom to hjem, en hemmelig tunnel eller en zip line som binder to stuer sammen?

Hvert hjem i nabolaget får utdelt en pappeske. 7. trinn starter med utformingen av utsiden på pappesken. Deres hovedutfordring blir å forandre boksenes form til å bli uttrykksfulle bygninger som reflekterer karakterene som bor inni dem. De må utfordre det kvadratiske og ha i tankene hvilken karakter de designer et hjem til, og hvordan denne karakteren er en del av nabolaget.

6. trinn skal designe innsiden på pappeskene. Deres utfordring blir å fokusere på ett element, og ikke en hel leilighetsinnredning som vil ta for mye tid å lage. Hva er stemningen til denne karakteren? Hvilke gjenstander er de viktigste for deres karakter?

I dette kurset fokuserer vi på å skape romlig design som reflekterer bestemte karakterer og våres oppfatninger av dem. Dette samt materialene vi arbeider med skaper det visuelle uttrykket for vårt nabolag.

  • Verksted onsdag 30.08 kl 09:00 - 13:00 (7. trinn)
  • Verksted torsdag 31.08 kl 09:00 - 13:00 (6. trinn)
  • Utstillingen settes opp kl 13:00
Kontakt:   Katarina Caspersen
Telefon:   
Epost:  katarina.caspersen@gmail.com
Varighet:  Verksted over to dager
Deltagere: Anbefalt for skoleklasser - maks 20 elever
6 - 12 år