Under MFS dette året viser vi et sideprogram som vi kaller "Verksted på Markedet". Disse produksjonene er opplevelser og verksteder som egner seg spesielt for Den kulturelle skolesekken. Elever vil delta på disse oppleggene, og deltagerne kan følge hele eller deler av disse. 

Elever fra Sandefjordskolen kommer til pop-up verkstedet i nordenden av kulturhuset torsdag og får møte maske - og dukkemaker Marthe Brandt. Her skal de lage skyggeteater med figurer av plast og glassmaling. 

  • Verksted torsdag 31.08 kl 09:00 - 11:30
  • Utstillingen settes opp kl 12:00
Kontakt:   Marthe Brandt 
Telefon:  988 67 885
Epost:  marthebrandt@hotmail.com
Varighet:  3 t
Deltagere: Anbefalt for skoleklasser - maks 25 elever
6 - 12 år