Under MFS dette året viser vi et sideprogram som vi kaller "Verksted på Markedet". Disse produksjonene er opplevelser og verksteder som egner seg spesielt for Den kulturelle skolesekken. Elever vil delta på disse oppleggene, og deltagerne kan følge hele eller deler av disse. 

Elever fra Sandefjordskolen kommer til pop-up verkstedet i nordenden av kulturhuset onsdag og torsdag og får møte maske - og dukkemaker Marthe Brandt. Her skal de lage masker. 
Maskene vises på utstilling i vårt mingleområde onsdag 30.08 fra kl 12.00

  • Verksted onsdag 30.08 kl 09:00 - 11:30
  • Utstillingen settes opp kl 12:00
Kontakt:   Marthe Brandt 
Telefon:  988 67 885
Epost:  marthebrandt@hotmail.com
Varighet:  3 t
Deltagere: Anbefalt for skoleklasser - maks 25 elever
6 - 12 år