-En danseforestilling for, av og med ungdom 

Iben inviterer til verdens beste hjemme-alene fest, men det som starter som en perfekt kveld blir fort satt på prøve idet uinviterte gjester dukker opp. Fasader slår sprekker, vennskap blir testet og det som skal bli tidenes fest blir kanskje noe helt annet....FESTEN leker med begrepet fest som et symbol på livet. I denne forestillingen blir festen et mikrounivers for alle de utfordringer ungdommer står overfor, når det gjelder den skjøre balansegangen mellom å stå opp for og sette grenser for seg selv, og samtidig kjenne tilhørighet til en gruppe. Ved hjelp av det nonverbale språket til dansen ‘konfronterer’ FESTEN publikum med tabubelagte temaer rettet mot ungdom. Seksuelle overgrep og trakassering, rus, seksuell orientering, mobbing og utenforskap blir satt ord på uten at et eneste ord blir sagt. FESTEN kan være et viktig verktøy for ungdom-og skolemiljøer, enkeltindivider og lærere i et forebyggingsarbeid. Forestillingen kan være med på å igangsette holdningsskapende debatter, og ikke minst være en døråpner for de som trenger hjelp.

THE PARTY trailer ODE Ung from ODE Ung on Vimeo.

FESTEN retter seg i hovedsak mot målgruppen 15-19 år. Forestillingen er også svært relevant for foreldre og andre voksne som jobber med ungdom. Målgruppen er også aktive som medvirkende aktører. ODE Ung har intervjuet over 100 ungdommer som engasjerte seg i prosjektet med FESTEN. Det er de som er med på å skape historien vi forteller. I tillegg medvirker 12-17 lokale ungdommer i forestillingen på hvert spillested. De lærer forestillingen gjennom en 5 timers workshop dagen før. Hvert spillested får tilsendt 7 videoer, kalt digitalt vorspiel som gjør publikummerne kjent med karakterene,  

Fra 2021-2023 har vi spilt 15 forestillinger nasjonalt og internasjonalt. Pr. dags dato har til sammen 4874 publikummere sett danseforestillingen FESTEN og hittil har 110 elever  medvirket.

Involverte i prosjektet                                                      

Dansere/rollenavn:   
Gard Lervang/ Jacob : BA i samtidsdans NDH 2021                                                               
Alma Adjeley Sirevåg Apenteng/Iben: BA i jazzdans KHiO 2022.                                                                 
Egil Mikael Hijambura Elo Alnæs/ Filip :BA i jazzdans KHiO 2023                                                   
Melanie Kajanne Källström/Michelle: Foundation certificate in Dance 2016.

Koreografi og sceneinstruktører: Nina Lill Svendsen og Christer Tornell, begge aktive scenekunstnere i over 40 år. 

Produsent: Anne Marthe Melberg

Lyddesign: Petter Wiik
Lysdesign: Daniel Kolstad Gimle
Idé digitalt vorspiel: Joachim Krogvold

Kontakt og teknisk informasjon: 
Anne Marthe Melberg 
Mob: +47 46781944
post@odeung.no

Bredde: 10 meter
Dybde: 7 - 10 meter 

Varighet: 60 minutter 

Fra 15 år