En eksplosiv danseforestilling om å bryte menneskeskapte grenser
Hvorfor har vi så ofte behov for å sette merkelapper, gruppere og båssette hverandre?  «Boxism» forener noen av Norges fremste dansere innen hiphop, samtidsdans, break og jazz. Hvilken sjanger eller «boks» kan denne forestillingen da plasseres i? 

Boxism er full av energi og eksplosivitet. Seks dansere møtes med bakgrunn i ulike dansesjangre.  Målet er utforsking av krysningspunktene mellom de ulike uttrykkene. Visjonen er en forestilling som bryter med gitte konvensjoner om form og innhold i dans; en forestilling som ikke kan plasseres i noen spesifikk sjanger («boks”).

Boxism tar for seg temaet utvisking av menneskeskapte grenselinjer og båser. Tittelen er basert på det engelske uttrykket "to be put in a box", eller på norsk, "å bli satt i bås", og henviser til at det å sette hverandre i bås er et samfunnsfenomen på lik linje med andre -ismer; racism, feminism, nationalism, sexism osv. Hva er det i oss som gjør det så lett å møte annerledeshet med skepsis? – Is it time to break the box?

Idé, konsept og kunstnerisk ledelse/koreografi: Catherine Michelet

Michelet er utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har de senere årene jobbet med koreografi ved siden av sitt virke som utøver. Catherine har jobbet som danser innen et bredt spekter av stilarter, som jazzdans, samtidsdans og hip hop. Hun har medvirket i diverse produksjoner for scene og TV, og turnert landet rundt med flere oppsetninger.

Idé, konsept og kunstnerisk ledelse/koreografi: Catherine Michelet
Kunstnerisk medansvarlig og medvirkende: Navid Rezvani
Medskapende dansere: Henriette Hamli, Eivind Linn, Daniel Sarr, Jon Filip Fahlstrøm, Marikken Heitkøtter Bratlie og Catherine Michelet
Scenografi og lysdesign: Ola Bråten
Lyddesign: Bernt Karsten Sannerud
Tekst og dramaturgi: Oda Radoor
Kostymekonsulent: Signe Vasshus
Produsent: Catherine Michelet
Co-produsent: Bærum Kulturhus - Regionalt Kompetansesenter for Dans

Forestillingen er støttet av Kulturrådet, Fond For Utøvende Kunstnere og Fritt Ord.

 

fra 12 år