Teater Joker gir ungdom en kritisk og historisk korrekt gjennomgang av noen
av de viktigste hendelsene i vår historie, som har vært med å forme oss til det
vi er i dag. Fortalt på en humoristisk og tankevekkende måte.
I tillegg til å ta for seg de store hendelsene i Norges historie, tar forestillingen
også opp temaer som ofte er utelatt fra historiebøkene; de mørke kapitlene i
Norges historie som man helst ser blir glemt.
Vi mener dette også er viktig å få med, for dette har også vært med på å
forme oss! Som tittelen på forestillingen antyder så dveler vi med det som
skjedde på Eidsvoll i løpet 6 knappe uker i 1814. Men det viktigste er det som
skjer i forkant av møtet på Eidsvoll…og ikke minst det vi tar med oss videre.
Med denne forestillingen ønsker vi selvsagt at vårt publikum skal lære noe om
hvor vi kommer fra, hvem vi er og vår felles historie. Men like viktig er at vi ønsker at elevene selv skal sitte igjen med noen spørsmål.
Forestillingen er historisk riktig.
”1814!” var en av fire finalister til Gullsekken 2014 for årets beste
produksjon, og er bejublet av lærere og elever på barne- og ungdomstrinn.

Medvirkende:
Regi : Irene Lecomte.
Manus : Irene Lecomte og Teater Joker
Skuespillere : Mats Eldøen/Mads Henning Jørgensen, Sindre Strand Offerdal,
Haakon Strøm, Kari Ramnefjell.
Kostymedesigner : Christina Lovery
Komponister : Geirmund Simonsen og Raymond Enoksen.
Produsent Teater Joker: Kari Ramnefjell.

Forestillingen er en co - produksjon med Akershus Teater og Kultur Akershus

Fotograf: Mads Nygård

10 til 100 år