Både de kreftene som bor inni oss, og de som påvirker oss utenfra og som er med på å bestemme våre skjebner. Gjennom tekst, bevegelsesmateriale, og videoarbeid undersøker forestillingen hva slags maktstrukturer som ligger bak disse kreftene. Forestillingen er en ode til ungt mot, og en påminnelse om at gammeldagse tanker og konservative holdninger lever i beste velgående inn i vårt nye millennium. Forestillingen er en teaterlek med tre skuespillere som gjennom både utrerte karakterer, og tekster av mer poetisk karakter, viser diskrimineringens forskjellige ansikt. Forestillingen tar utgangspunkt i den kampen kvinnelige skihoppere har måttet kjempe, og fremdeles kjemper, for å få de samme rettighetene som sine mannlige kollegaer i hoppbakken. Forestillingen har som formål å stimulere til diskusjon rundt kjønnsroller og diskriminering.

Utøvere:Andrea Jervell/Andrea Vik, Marie Hafnor/Sulekha Ali Omar, Kristoffer Hjulstad/Kristoffer Veiersted

Koreograf: Marianne Kjærsund

Regi: Anders Borchgrevink

Produsent: Åkken Bom Produksjon v/ Anders Borchgrevink i co-produksjon med Brageteatret

Lys: Oscar Udbye

Lyd: Musikk: Torgny Amdam og Mattis Tallerås.

Scenografi: Anders Borchgrevink

Andre:

Tekster av: Anders Borchgrevink, Andrea Vik, Kristoffer Veiersted, Sulekha Ali Omar og Nelly Winterhalder.

Videoarbeid: Oscar Udbye

Fotograf: Lukasz Zamaro

Lys og scenografikonsulent: Norunn Standal

Dramaturg: Matilde Holdhus

Ytre øye: Hildur Kristinnsdottir

Multiteknikere: Stig Vikerstrand / Stig Berg

 

 

13 - 19 år