Prosjektet dreier seg om en satirisk tomanns - forestilling som tar opp "fake news"-problematikken på en absurd og interaktiv måte satt i en anakronistisk Sherlock Holmes verden som spenner seg fra 1800 - 2000 tallet. Forestillingen presenterer en verden av løgner og sannheter - og publikum vil selv bli bedt om å ta stilling til de fakta de blir utsatt for i løpet av stykket.