Følg oss på våre nettsider for eller på vår Facebook eller Instagram frem til Markedet for scenekunst 2018.