Elever i fjerde trinn fra Sandefjordskolen kommer til verkstedet i kulturhuset onsdag og torsdag og får møte dukkemaker Marthe Brandt. Marthe har blant annet laget dukkene til Teater Spillebrikkenes forestilling Hvem skal redde brannmann Børre, som vises torsdag. Elevene lager hver sin stangdukke, som de stiller ut i foajeen utenfor salen der forestillingen vises. 

Kontakt:  Marthe Brandt 
Telefon:   
Epost:  marthebrandt@hotmail.com
   
   
Varighet:  Verksted over to dager
   
Publikum:  Anbefalt for skoleklasser - maks 25 elever
6 - 12 år