Scenekunsten i samspill med fagfornyelsen.
Hva slags innspill trenger fagfornyelsen fra oss for å gjøre fremtidens skole bedre rustet til å motta og verdsette scenekunst i DKS?

Panelet består av:

  • Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene.
  • Annette Brandanger, styreleder i SANS-Senter for Dansepraksis (tidl. Dans i Skolen).
  • Gunhild Brænne Bjørnstad, høgskolelektor ved Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.
  • Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken i Østfold og medlem av Kulturtankens ressursgruppe for scenekunst.

Ordstyrer:

  • Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk Kulturforum (NOKU) og medlem av Kulturtankens ressursgruppe for scenekunst.
alle deltagere