Vi er menneskene. Vi blir født. Vi lever. Vi dør alene. Mennesket er en sosial art, og vi organiserer oss i grupper. Disse gruppene er avgjørende for hvilken identitet vi har. De fleste gruppene er vi født inn i: Nasjonaliteten vår, kjønnet vårt, hudfargen vår, seksualiteten vår og klassetilhørigheten vår. Andre grupper velger vi basert på holdninger, og vi får nye holdninger gjennom gruppene vi er del av. Oss handler om fellesskap og gruppedannelse. Om å være med og om å ikke være med. Om at fellesskap og samhold er deilig - så lenge man selv er inne i varmen. I forestillingen Oss blir elevene aktivt del av forestillingen gjennom å hele veien ta stilling til fakta, påstander og ulike holdninger. Gjennom å tenne / slukke et lys med hver sin lysbryter, viser elevene meningene sine anonymt, samtidig som alle til en hver tid kan se hvor mange lys som er tente i rommet, og med det hvor mange som deler deres holdning til det ene eller det andre. Forestillinga spilles på norsk.

Fra 14 år