Drøm er en familieforestilling for barn fra 4 år og oppover. Både barn, foreldre og besteforeldre har  vært involvert i koreograf Inger Cecilie Bertrán de Lis sin forberedelse til denne forestillingen, hvor hun ønsket å finne ut hva de drømmer om når de sover. Hadde de drømmer de ønsket å dele?
 Inger Cecilie har intervjuet barn og voksne i barnhager, skoler, og eldresenter, og også gjennom en anonym spørreundersøkelse på nett. 
Koreografen og de medvirkende kunstnerne har tatt utgangspunkt og inspirasjon i dette materialet som barnetegninger og intervjuer, og sammen har de laget en familieforestilling hvor fantasi og absurditeter smelter sammen til et fascinerende drømspill. 
Kanskje kan publikum dele hverandres drømmer og tanker omkring det å drømme og finne likheter og ulikheter, for det å drømme er universelt. Forestillingen prøver ikke å gi noe svar på hvorfor vi drømmer eller betydningen av drømmene. Det forskes stadig på dette området; hvorfor vi drømmer. Har drømmene vi har om natten noen betydning? Drømmer vi for å bearbeide informasjon og forskjellige sanseinntrykk som vi opplever gjennom dagens løp? Eller har drømmer ingen funksjon i det hele tatt? Kanskje finner vi heller aldri noe svar på det heller. Drømmer er et fascinerende landskap å bevege seg i, som gir mange rom for ettertanke og undring. 
 

Kreditering
Ide/ koreografi og regi: Inger Cecilie Bertrán de lis 
Regi/dramaturgi: Robert Skjærstad 
Komponist: Frode Barth 
Scenografi og kostymer og video: Bård Lie Thorbjørnsen
Lysdesign: Daniel Kolstad Gimle 
Medskapende dansere: Matias Rønningen, Julie Moviken, Erlend Auestad Danielsen, Oda Bjørholt
Rekvisittmaker: Maja von Hanno
Syerske: Andrea Austdahl 
 Prosjektkoordinator. Miriam Kjølen
Produsent og produksjon: ICB Produksjoner
Støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere. 
Samproduksjon: Dansens Hus 
 

Fra 4 år