Åpning

Markedet for scenekunst 2018

09:15-09:45
  • onsdag 04.04.18
FOAJEEN
alle deltagere

Vi møtes i foajeen på Hjertnes kulturhus for den offisielle åpningen av Markedet for scenekunst 2018. Åpningen foretas av Bjarne Sommerstad som er leder av hovedutvalget for Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling i Sandefjord kommune. Leder av Markedet for scenekunst, Gunn Strand Eliassen, vil deretter orientere om dagen og presentere programrådet og faglig råd for Markedet for scenekunst 2018.

alle deltagere