Vi setter frem matpakke og drikke i Glassfugen etter Bussen Blåmåkas forestilling i Badeparken. 
Takk for i år - og vel hjem! 

 

alle deltagere