Åpen samtale med Scenekunstbruket om:
- Fagutvikling og feltutvikling nasjonalt for kunstnere, arrangører og publikum
- Vurderingspraksis i Scenekunstbrukets kunstneriske råd og utvelgelsen til repertoaret
- Muligheter for kunstnerutvikling og kompetanseheving gjennom Scenekunstbruket: PUSH+ og Spenn-midler for tilrettelegging og gjenopptagelse
 
Ved:
Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket
Guri Birkeland, leder i Kunstnerisk råd
Anette Storli Andersen og Magnus Myhr, medlemmer i Kunstnerisk råd

alle deltagere