Dialogmøte

Moderator Anne Mali Sæther

Bilde av Anne Mali Sæther
11:15-12:15
  • torsdag 20.04.17
Tre lykter

Velkommen til et dialogmøte der kunstnere, produsenter og skolefolk utveksler erfaringer og ønsker for framtiden.

Vi vil i dette dialogmøtet informere om erfaringer fra interaktive scenekunst-prosjekter på skolene. 
Prosjekter som varer fra 45 min til over en uke.
Deltakelse i form av verksteder,  estetiske rebusløp eller i form av medskapende forestillingsprosjekter.
 

Anne Ekenes, Panta Rei danseteater

Erfaringer fra visning av forestillinger med påfølgende  verksteder. 
Refleksjoner rundt kunst og pedagogikk.

 

Jarl Flaaten Bjørk, Flaatenbjørk kompani

Om forestillingen Kandisia. 
Hva er kunstnernes grep / formgrep for å lykkes med barns deltakelse innen en tidsramme på 45 min?

 

Shanti Brahmachari, TekstLab ung

Om deres medskapende tekstprosjekt. 
Erfaringer og hvordan de organiserer dette for å lykkes mht tidsramme, antall deltakere, kunstneriske utfordringer.
 

Bente Reibo, Kulta

Om Tromsø-modellen. 
DKS prosjekter i Tromsø inkluderer at elevene ser en forestilling, har en dialog med kunstnerne om forestillingen og deltar i et medskapende prosjekt der de sammen med kunstnerne lager en forestilling.
Hva kan erfaringer etter 15 år med denne modellen fortelle?
 

Gro Lystad, DKS Asker

Hva velger en 100 % kommune å tilby sine skoler. 
Hvordan reflekterer dere rundt forestillinger / deltagende prosjekter?
Hva etterspør skolene?


Hilde Anette Aakre, Assitej

Informasjon om interessante deltakende / medskapende prosjekter i skoler fra andre land.

 

Monica Stendahl Rokne, Cirka Teater

Estetiske strategier og barn som medskapere. 
Refleksjon over tid og kunstnerisk fordypning i relasjon til medskapning.

Adrian Tejan-Jalloh, Vestfold fylkeselevråd

Ellen Stein, lærer og kulturkontakt Stokke ungdomsskole