Kulturtanken inviterer DKS-koordinatorer og scenekunstprodusenter i fylker og kommuner til et nettverksmøte for å fortsette dialogen og erfaringsutvekslingen som ble startet på fagdagen 7. juni 2018. Møtet ledes av fagansvarlig for scenekunst, Ragnhild Tronstad. Hun vil informere om Kulturtankens arbeid siden sist, blant annet med Portalen. I samarbeid med Scenekunstbruket har Kulturtanken nylig samlet inn innspill fra fylkes- og direktekommuner til Kulturdepartementets kommende Scenekunststrategi. Her ble blant annet forholdet mellom DKS og institusjonsteatrene av flere beskrevet som et område med forbedringspotensial. Vi ønsker derfor å diskutere behovet for en fagsamling til høsten som samler representanter fra institusjonsteatrene og DKS-nettverket. I diskusjonen har vi med oss Eline Lysen Paulsen, skoleansvarlig ved Riksteatret.

 

alle deltagere