Her kan du sende inn din evaluering av Markedet for scenekunst. Takk for hjelpen!

Evaluering av Markedet for scenekunst - deltakere

Har du deltatt på Markedet for scenekunst tidligere?
 
Hvilke(t) fagfelt representerer du?
 
 
 
 
 
 
Hvorfor deltar du på Markedet for scenekunst?
 
 
 
Hva synes du om Markedet for scenekunst totalt sett? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
Hvor viktig mener du arenaer som Markedet for scenekunst er?
 
 
I år viste vi en musikkproduksjon fra vår samarbeidspartner Marked for musikk. Er en smakebit fra musikkfeltet noe du kunne ønske deg på framtidige arrangement?
 
 
Hadde du utbytte av tilstedeværelse fra forestillingenes målgrupper?
 
Hvordan opplevde du Gymsalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
 
Hvordan opplevde du Parksalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
 
Hvordan opplevde du Foajéscenen som visningsarena? (1=ikke bra, 5= meget bra)
 
 
 
 
 
Hva synes du om matserveringen generelt? (1=ikke bra, 5=meget bra)
Lunsj
 
 
 
 
 
Middag
 
 
 
 
 
Fikk du tilstrekkelig informasjon i forkant av og under arrangementet?
 
Ville du anbefalt andre å delta på Markedet for scenekunst?
 
 
Har du/skal du ta kontakt med noen av scenekunstgruppene med tanke på mulig oppdrag?
 
 

For evaluering av enkeltforestillinger, vennligst besøk aktuell artikkel om forestilling her på våre nettsider eller klikk deg inn på linken under Påmelding/evalueringer.