Ved ønske om å bidra med din evaluering av årets Markedet for scenekunst, vennligst ta kontakt med ane.pedersen@sandefjord.kommune.no.