Her kan du sende inn din evaluering Markedet for scenekunst. Takk for hjelpen!

Evaluering av Markedet for scenekunst - scenekunstgrupper

Har du deltatt på Markedet for scenekunst tidligere?
 
Hva synes du om Markedet for scenekunst totalt sett? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
Hvor viktig mener du arenaer som Markedet for scenekunst er?
 
 
Hadde du utbytte av tilstedeværelse fra forestillingenes målgrupper?
 
 
Hvordan opplevde du Hjertnes som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
 
Hvordan opplevde du Gymsalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
 
Hvordan opplevde du Parksalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
 
 
 
 
 
Hvordan opplevde du Foajéscenen som visningsarena? (1=ikke bra, 5= meget bra)
 
 
 
 
 
Hva synes du om matserveringen generelt? (1=ikke bra, 5=meget bra)
Lunsj
 
 
 
 
 
Middag
 
 
 
 
 
Fikk du tilstrekkelig informasjon i forkant av og under arrangementet?
 
Ville du anbefalt andre å delta på Markedet for scenekunst?
 
 
Har du blitt kontaktet av noen av deltakerne med tanke på oppdrag?