Her kan du sende inn din evaluering Markedet for scenekunst. Takk for hjelpen!

Evaluering av Markedet for scenekunst - scenekunstgrupper

Har du deltatt på Markedet for scenekunst tidligere?
 
Hva synes du om Markedet for scenekunst totalt sett? (1=ikke bra, 5=meget bra)
       
Hvor viktig mener du arenaer som Markedet for scenekunst er?
   
Hadde du utbytte av tilstedeværelse fra forestillingenes målgrupper?
   
Hvordan opplevde du Hjertnes som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
         
Hvordan opplevde du Gymsalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
         
Hvordan opplevde du Parksalen som visningsarena? (1=ikke bra, 5=meget bra)
         
Hvordan opplevde du Foajéscenen som visningsarena? (1=ikke bra, 5= meget bra)
         
Hva synes du om matserveringen generelt? (1=ikke bra, 5=meget bra)
Lunsj
         
Middag
         
Fikk du tilstrekkelig informasjon i forkant av og under arrangementet?
 
Ville du anbefalt andre å delta på Markedet for scenekunst?
   
Har du blitt kontaktet av noen av deltakerne med tanke på oppdrag?